Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Capture
Download PDF

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Sarajevu organizator je međunarodne konferencije 7th EMAC Regional Conference: Where the East kisses the West: Marketing Convergence and Divergence in the New Europe, koja će se održati u Sarajevu od 14. do 16. rujna 2016. godine.

 

Na sudjelovanje pozivaju radove koji se bave marketinškim izazovima na tranzicijskim tržištima, uključujući upravljanje marketingom, strateški marketing, kupovno ponašanje, marketing-mix, upravljanje prodajom, B-2-B marketing, marketing  i okoliš te marketing i društveno odgovorno ponašanje.

 

Više o samoj konferenciji, temama i rokovima prijave možete pronaći na službenom web sjedištu.