Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Visoka poslovna škola Zagreb

Poslovni subjekt Odgovorna osoba Funkcija
Visoka poslovna škola Zagreb Sanja Rocco Predavač