Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

admin

Favoriti forumske teme

Ovaj korisnik trenutno nema tema favorita.