Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

admin

Kreirani odgovori na forumu

Ovaj korisnik nije odgovorio ni na jednu temu.