Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Natječaj u istraživanju potrošača

Natjecaj CROMAR JGL
Download PDF

U suradnji s JGLom najavljujemo Natječaj u istraživanju potrošača. Natječaj je namijenjen studentima članovima CROMARa koji oforme studentske timove.

Više o Natječaju pročitajte: Natjecaj Cromar JGL