Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Porast cijena mobilnih usluga

telekom_raskid_ugovor_hakom_Novosti-pojedinacna
Download PDF

Više o članku pročitajte na: http://www.kupac.hr/vijesti/vasa-pitanja/hakom-pretplata-raskid-ugovor-telekom-cijene.aspx