Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Business Logistics in Modern Management – Call for Papers

Call2016
Download PDF

Međunarodna znanstvena konfrenecija Business Logistics in Modern Management poziva na sudjelovanje na 16. konferenciji koja se održava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Rok za slanje sažetaka je 1.4.2016. , a više o temama konferencije i ostalim važnim stavrima možete pogledati u BLMM2016_Call_For_Papers ili na web sjedištu konferencije.