Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

O nama

c-stock-2
Download PDF

CROMAR – Hrvatska udruga za marketing djeluje od 1991. godine, te u svom djelovanju polazi od načela marketinške struke i potiče primjenu marketinga u svekolikom razvoju Republike Hrvatske.

 

Osnovni cilj Udruge je okupljanje stručnjaka za marketing i stručnjaka iz drugih područja zainteresiranih za unaprjeđenje marketinške struke i s njom povezanih struka iz gospodarske prakse. Radi ostvarivanja ciljeva Udruga organizira domaće i međunarodne stručne i znanstvene skupove u području teorijske i primijenjene marketinške znanosti, informira članstvo i zainteresirane stručnjake i institucije o pitanjima u svezi s marketingom, izdaje časopisTržište” i druge stručne publikacije.

 

Matični broj: 3233642
Žiro račun: 2360000-1101523282
IBAN: HR6323600001101523282
Banka: Zagrebačka banka
Adresa: Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
OIB: 70130095669
Odgovorna osoba: prof. dr. sc. Marija Ham