Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Odluke glavnog odbora

c-stock-4
Download PDF

Odluke glavnog odbora udruge CROMAR vidljive su samo članovima glavnog odbora putem platforme na kojoj komuniciraju. Za sva dodatna pitanja nas kontaktirajte.