Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Časopis Tržište

trziste-cover-4
Download PDF

Tržište/Market je znanstveni časopis CROMAR-a (Hrvatske udruge za marketing) koji od 1989 u kontinuitetu izlazi dvaput godišnje. Od 2006 godine kao suizdavač javlja se Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

 

Znanstveni časopis Tržište/Market već 26 godina prati trendove u marketinškoj znanosti i poslovnome okruženju. Više o časopisu Tržište/Market možete pročitati na službenom web-sjedištu.

 

Do sada objavljene brojeve časopisa Tržište/Market u elektronskome obliku možete pogledati na Portalu hrvatskih znanstvenih časopisa – HRČAK.