Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Svečana podjela nagrada

slika-cromar-2011
Download PDF

Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci je 18.04.2011. održana svečana podijela nagrada u sklopu CROMAR-ovog natjecanja izrade marketinške strategije za plasiranje nove marke eko-proizvoda tvrtke Pretti d.o.o.. U natjecanju su sudjelovali timovi sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta u Splitu i Poslovnog odjela Veleučilišta u Rijeci. Pobjednički tim dolazi sa Veleučilišta u Rijeci, a čine ga studenti Neven Pfeifer, Đeni Simčić i Anita Djarmati Brzoja.