Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Weekend Media Festival 9 – Rovinj

WMF 9
Download PDF

Sve zainteresirane za marketing, a posebno dio vezan uz komunikaciju na tržištu, zanimat će i deveto izdanje Weekend Media Festivala koji se održava od 22. do 25. rujna 2016. u Rovinju.

Prema riječima organizatora na Weekendu će gostovati vodeći komunikacijski stručnjaci, a sudionici će dobiti inspiraciju za razvijanje kreativnih rješenja u svome poslovanju.

Više informacija potražite na http://2016.weekendmediafestival.com/.