Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Kontakt

c-izlet-2
Download PDF

Kontaktirajte nas:

E-pošta: helena.stimac@efos.hr / marija.ham@efos.hr

 

Adresa: Cromar – Hrvatska udruga za marketing, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek