Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Tko je tko u marketingu?

c-stock-8
Download PDF

Katedre za marketing

  1. EFOS
  2. EFST
  3. EFZG

 

Dokument Tko je tko u marketingu? kreiran je povodom Dana Katedri za marketing u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 19.11.2010. Iako dokument nije ažuriran, može poslužiti kao polazišna osnovica za upoznavanje pojedinaca koji se bave marketingom na razini hrvatskih sveučilišta.

 

Tko je tko u marketingu (PDF)  1437074803_pdf