Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

25. CROMAR kongres

cromar17
Download PDF

25th  CROMAR Congress : Marketing as a Pillar of Success-Competitiveness, Co-creation and Collaboration

25. CROMAR kongres organizira Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a održava se od 08-10.06.2017.

Za više informacija pogledajte na: http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=947