Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Case study Novi list

Untitled
Download PDF

U suorganizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i CROMAR-a dana 19.05.2016. održano je finale studentskoga natjecanja u rješavanju studije poslovnog slučaja Novi list.

 

Svrha  poslovnog slučaja je bila predložiti  rješenje kako se medijska i izdavačka kuća Novi list može bolje približiti mlađoj populaciji. Tim koji je prema ocjeni komisije predložio najbolje i najaplikativnije rješenje sačinjavaju Martina Glavina, Lea Delić-Ibukić te Sara Primorac.

 

Čestitamo pobjednicama NLO tima!