Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Natječaj za dodjelu priznanja CROMARa

c-pravilnici-img-1
Download PDF

U cilju poticanja aktivnosti CROMAR-a Glavni odbor usvojio je Pravilnik o nagrađivanju.  Pravilnikom su utvrđene vrste priznanja i povelja zahvalnosti, uvjeti i način njihove dodjele, predlagatelji i način predlaganja,  tijela u postupku dodjele  i druga pitanja od značaja u postupku dodjele priznanja i povelje zahvalnosti.

 

Prijave kandidata za kategorije A, B i D iz Pravilnika se zaprimaju e-mailom (skenirani dopis prijave i prilozi ovisno o kategoriji) do 04.10.2015. na e-mail adresu CROMAR-a (info@cromar.hr). Prijave za kandidate iz kategorije C zaprimale su se u sklopu aktivnosti XXIV. kongresa CROMARa.

 

Priznanja i povelje zahvalnosti dodjeliti će se na XXIV. Kongresu CROMAR-a u Splitu 22.-24.10.2015.

 

Pravlinik možete pogledati na poveznici Pravilnik priznanja CROMAR (pdf).