Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Poziv na CROMAR forum

Download PDF

CROMAR – Hrvatska udruga za marketing poziva Vas na stručni skup CROMAR forum: Trendovi u istraživanju tržišta koji će se održati u srijedu 07. studenog 2012. godine s početkom u 16:00 sati u zgradi Ekonomskog fakulteta u Rijeci.