Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Arhiva: 19th CROMAR Congress, 2005

Download PDF

XIX. Kongres CROMAR-a
“Marketinške paradigme za 21. stoljeće”

Ekonomski fakultet – Zagreb
21. i 22. listopada 2005.

 


ZBORNIK RADOVA

Nove marketinške strategije
Upravljanje marketingom odnosa
Izazovi upravljanja markom
Potrošač kao ishodište marketinške strategije
Integrirana marketinška komunikacija
Novi trendovi u marketinškoj komunikaciji
Marketinška logistika
Posebna područja primjene marketinga


Nove marketinške strategije

NOVE MARKETINŠKE PARADIGME
Prof. dr. sc. Tanja Kesić

 

UTJECAJ TRŽIŠTA I PROCESA GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ HRVATSKE I NJEN IMIDŽ
Dr. sc. Fedor Rocco, prof. emeritus, mr. sc. Sanja Rocco

 

CILJNA REGULACIJA SUPROSTAVLJENIH INTERESA U MARKETINGU
Prof. dr. sc. Tihomir Radić

 

TRŽIŠNA ORIJENTACIJA I IZVOZNE PERFORMANSE HRVATSKIH IZVOZNIKA
Prof. dr. sc. Mirna Leko – Šimić, prof. dr. sc. Jasna Horvat

 

ANALIZA DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zoran Krupka, dipl. oec.

 

MARKETINŠKE STRATEGIJE ZA POSTIZANJE KONKURENTSKIH PREDNOSTI U MALOM GOSPODARSTVU
Ivona Šustić, dipl. oec., mr. sc. Anita Krolo Crvelin

 

 | Na vrh |


Upravljanje marketingom odnosa

EVOLUCIJA ODNOSA S POTROŠAČIMA
Prof. dr. sc. Marcel Meler

 

MARKETINŠKA ONLINE ISTRAŽIVANJA USLUGA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA I CRM
Prof. dr. sc. Ivan Šverko

 

VAŽNOST UPRAVLJANJA ZNANJEM ZA PROAKTIVNI MARKETING NA POSLOVNIM TRŽIŠTIMA
Dr. sc. Dubravka Sinčić

 

PRILIKE I IZAZOVI UPRAVLJANJA KLJUČNIM KUPCIMA U FINANCIJSKOM SEKTORU
Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, mr. sc. Mirko Palić

 

PROMJENA STRATEŠKOG FOKUSA U MARKETINGU – RAZVOJ RELATIONSHIP MARKETING PARADIGME
Mr. sc. Matilda Dorotić

 | Na vrh |


Izazovi upravljanja markom

MARKE USLUGA OSIGURANJA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

 

MARKA KAO ELEMENT OPSTANKA NA TRŽIŠTU
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, Miroslav Mandić, dipl. oec.

 

UTJEČE LI POTROŠAČEV DOŽIVLJAJ SERVISA NA ODABIR MARKE? PRIMJER VAILLANT GmbH
Doc. dr. sc. Marina Dabić

 

AFFINITY I CO-BRAND KARTIČNI PROIZVODI U SVIJETU SA OSVRTOM NA POSTOJEĆU SITUACIJU I MOGUĆNOST RAZVOJA OVOG SEGMENTA KARTIČNOG TRŽIŠTA U HRVATSKOJ
Mr. sc. Ivana Šućur

 

PROJECT SLOG: RAZVOJ HRVATSKE MARKE U SEKTORU NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA ZA UREĐENJE INTERIJERA
Petra Škevin, dipl. ing. arh., Larissa Jurman, dipl. komunikolog

 | Na vrh |


Potrošač kao ishodište marketinške strategije

UTJECAJ CIJENE NA PONAŠANJE POTROŠAČA U PROCESU ODLUČIVANJA O KUPOVINI KAO KRITERIJ U SEGMENTACIJI TRŽIŠTA
Mr. sc. Sunčana Piri Rajh

 

DJECA KAO POTROŠAČI ZABAVE PUTEM ELEKTRONIČKIH MEDIJA I NASILJE
Doc. dr. sc. Ariana Nefat

 

DJECA KAO RASTUĆI TRŽIŠNI SEGMENT
Mr. sc. Elvira Mlivić

 

PERSPEKTIVA KUPACA U MODELU BALANCED SCORECARD (BSC)
Mislava Meter Pavić, dipl.oec.

 

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA U BANKARSKOM SEKTORU U FUNKCIJI ZAŠTITE POTROŠAČA
Roman Šubić, dipl. oec.

 | Na vrh |


Integrirana marketinška komunikacija

POVEZANOST MEDIJSKE POKRIVENOSTI I PERCEPCIJE MEĐUDRŽAVNIH ODNOSA; MOŽE LI KOORIJENTACIJSKA TEORIJA POMOĆI PRI RJEŠAVANJU KOMUNIKACIJSKIH PROBLEMA?
Doc. dr. sc. Ana Tkalac Verčič

 

INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA – PRAKSA KOMPANIJE ERICSSON NIKOLA TESLA
Snježana Bahtijari, dipl. politolog

 

KORPORACIJSKE KOMUNIKACIJE: ULOGA, ZNAČAJ I UTJECAJ NA IMIDŽ PODUZEĆA
Mr. sc. Valentina Pirić

 

EKOLOŠKI SIMBOLI NA AMBALAŽI KAO MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA
Mr. sc. Božena Krce Miočić, Ljiljana Zekanović Korona, prof.

 

ULOGA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE U LICENCNIM SURADNJAMA AUDOVIZUALNE INDUSTRIJE
Silvija Manestar, dipl.oec.

 

ULOGA MEDIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA
Doc. dr. sc. Marija Bušelić, doc. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

 | Na vrh |


Novi trendovi u marketinškoj komunikaciji

WEB SITE BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH KOMPANIJA: INOVATIVNE MARKETING STRATEGIJE ILI CYBERBROCHURES
Prof. dr. sc. Muris Čičić, doc. dr. sc. Nenad Brkić, Dino Selimović

 

e-MARKETING U HRVATSKOJ-STANJE I TRENDOVI
Prof. dr. sc. Drago Ružić, prof. dr. sc. Mane Medić, Berislav Andrlić, dipl. oec.

 

PRIMJENA INTERNETSKOG MARKETINGA KOD IZDAVAČA DNEVNIH NOVINA
Vatroslav Škare, dipl. oec.

 

INTERAKTIVNA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA: PREGLED LITERATURE
Goran Vlašić, dipl. oec.

 

KRIZA OGLAŠAVANJA
Damir Ciglar, dipl. ing.

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU I KRIZNO KOMUNICIRANJE
Mr. sc. Kornela Bilopavlović

 | Na vrh |


Marketinška logistika

TRGOVINA U DRUŠTVENO-GOSPODARSKOM RAZVOJU HRVATSKE
Prof dr. sc. Zdenko Segetlija

 

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA ZA POTREBE PRODAJE
Prof. dr. sc. Zoran Franjić

 

STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA MALOPRODAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVIJETLU PRIPREMA ZA ULAZAK U EUROPSKU UNIJU
Mr. sc. Ivan Vukelić

 | Na vrh |


Posebna područja primjene marketinga

TURISTIČKI SUVENIR GRADA ZAGREBA
Prof. dr. sc. Darko Prebežac, Josip Mikulić, dipl. oec.

 

POSEBNOSTI MARKETINŠKOG KONCEPTA I “ODGOJNA” FUNKCIJA MARKETINGA U UMJETNOSTI, S POSEBNIM NAGLASKOM NA HNK SPLIT
Zoran Mihanović, dipl. oec.

 

ULOGA KONTAKT CENTRA U INDUSTRIJI OSIGURANJA U HRVATSKOJ
Doc. dr. sc. Ksenija Klasić

 

JUST DO IT!- ILI SLOGANI KAO JEZIČNI POTICAJ U NASTAVI POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA
Vera Krnajski Hršak, M.A., Nina Liszt, prof., mr. sc. Danka Singer

 | Na vrh |