Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

PUBMET 2015

Pubmet 2015
Download PDF

U Zadru je od 24. do 25. rujna 2015. godine u organizaciji Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Instituta Ruđer Bošković održana 2. međunarodna konferencija PUBMET 2015. Osnovna tematika konferencije obuhvaća znanstvenu komunikaciju u kontekstu otvorene znanosti: znanstveno izdavaštvo (PUBlishing) kao njezin najvidljiviji dio i metriku (METrics) koja se koristi prilikom različitih procesa evaluacije.

 

Ove se godine konferencija usmjerila na nove trendove u objavljivanju znanstvenih časopisa i knjiga, otvorenu znanost, nove formate digitalnog objavljivanja, inovacije u recenzijskim postupcima, odnos između tradicionalne i nove metrike, nove modele i pristupe u ocjeni istraživača i znanstvenih institucija i najbolje prakse u uređivanju časopisa. Konferencija je okupila istraživače iz različitih institucija, sveučilišne profesore, izdavače, urednike, knjižničare te stručnjake sa značajnim znanstveno-istraživačkim iskustvom.

 

Predstavljeno je dvadesetak radova podijeljenih po različitim tematskim cjelinama – od novih trendova u znanstvenoj komunikaciji, preko transparentnosti u postupcima recenzije znanstvenih radova, istraživačkog utjecaja i načina na koji se mjeri, otvorenosti i Open Access časopisa do neophodne istraživačke informacijske infrastrukture gdje se raspravljalo o digitalnim repozitorijima istraživačkih radova, iskustvima Slovenije i Nizozemske, kao i o sadašnjem stanju i planovima za Hrvatsku.

 

U sklopu konferencije su održane dvije radionice vezane uz proces objavljivanja u međunarodnim istraživačkim časopisima te hrvatsku istraživačku izvrsnost kao i okrugli stol na temu kvalitete hrvatskih časopisa s otvorenim pristupom.

 

Više o samoj konferenciji na: PUBMET 2015.

PUBMET